Kolina – me një funksion të rëndësishëm në FIFA

Arbitri legjendar italian, Pjerluixhi Kolina, në të ardhmen, do të jetë një nga

kryetarët e komisioneve të FIFA-s, numri i të cilëve është pakësuar nga 26

në 9, pas skandalit të korrupsionit që tronditi “shtëpinë” e futbollit botëror.

Kolina, në të kaluarën, ka qenë njeriu nr.1 në komisionin e gjyqtarëve të

UEFA-s, kurse, tani, do të punojë në Zyrih, nga ku do të drejtojë komisionin

e gjyqtrëve të FIFA-s, në kompetencë të të cilit do të jetë, sigurisht, edhe

delegimi i gjyqtarëve për në kampionatet botërorë. Funksionin e

mëparshëm në UEFA Kolina e mori gjatë periudhës, kur sekretar i

përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Evropës ishte Xhani Infantino,

ndërsa, tani, nga president i ri i FIFA-s (Infantino) ai mori një funksion edhe

më të rëndësishëm.